was-ist-eine-bewerbung.md 7.65 KB
Newer Older
Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
1
# درخواست شغلی چیست؟
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
<!-- toc orderedList:0 depthFrom:2 depthTo:2 -->

* [1. نامه / سرپوشه](#1-briefanschreiben)
* [2. رزومه](#2-lebenslauf)
* [3. گواهی ها و مدارک](#3-zeugnisse)
* [کمک در تشکیل درخواست شغلی](#wo-kann-ich-hilfe-bei-der-bewerbung-bekommen)

<!-- tocstop -->

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
12
موضوع اصلی "هاپ آن" مدرک کاردانی است. به همین دلیل، در اینجا تنها اطلاعات کلی در مورد درخواست شغلی (Bewerbung) ارائه شده است.
13

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
14
یک درخواست کاری، معرفی مشخصات و تجربیات یک فرد است که به صورت کتبی آماده شده است. درخواست شغلی برای موارد زیر لازم است:
15

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
16 17 18
* کارآموزی فنی و حرفه ای
* کارآموزی تحصیلی
* جستجوی کار
19

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
20
در اینترنت سایت های زیادی وجود دارند که به شما در مورد موضوع درخواست شغلی اطلاعات بدهند. در وبسایت [Make it in Germany](http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/ratgeber/bewerbung) میتوانید اطلاعاتی به زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی بیابید.
21

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
22
یک درخواست شغلی را میتوان با پست و یا به صورت ایمیل فرستاد. گاهی هم درخواست شغلی به صورت فرم در وبسایت شرکت ها موجود است. با این وجود، محتویات یک درخواست شغلی در تمامی حالات شامل موارد ثابتی است.
23

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
24
به طور کلی، یک درخواست شغلی در آلمان از سه بخش تشکیل شده است:
25

26 27 28
1. نامه / سرپوشه (Anschreiben)
2. سوابق کاری (رزومه)
3. مدارک و گواهی ها
29

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
30
## 1. نامه / سرپوشه
31

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
32
در این بخش، شما دلیل انتخاب این شغل یا کارآموزی و این شرکت را مینویسید. در واقع در این قسمت شما انگیزه خود را بیان میکنید.
33

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
34
توصیه میشود که شما برای هر شرکت به طور جداگانه چنین نامه ای را آماده کنید. این کار نشان میدهد که شما برای شناخت این شرکت و این موقعیت کاری وقت و انرژی گذاشته اید.
35

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
36
در سایت اینترنتی [Planet Beruf](http://bwt.planet-beruf.de/bewerbungsmappe/das-anschreiben/was-alles-in-dein-anschreiben-gehoert.html) راهنمایی هایی در زمینه نوشتن سرپوشه پیدا میکنید. مثال های این سایت برای کارآموزی فنی و حرفه ای و کارآموزی تحصیلی می باشد. همین قوانین برای یافتن کار نیز صدق میکند. این وبسایت به زبان آلمانی می باشد.
37

38
در سایت اینترنتی [Syrer Azubis](http://syrazubis.com/archives/799) میتوانید یک نمونه سرپوشه را به زبان عربی برای یک کارآموزی فنی ببینید.
39

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
40
## 2. رزومه
41

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
42
رزومه یک جدول از مهم ترین اطلاعات در مورد یک شخص میباشد. این اطلاعات به عنوان مثال شامل نام، آدرس، تاریخ تولد، تحصیلات و سابقه کاری میباشد.
43

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
44
یک رزومه باید پاسخ به این سه سوال را در بر داشته باشد:
45

46 47 48
* چه وقت?
* چه چیز?
* کجا?
49

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
50
در اینجا چند نمونه از این سوالات را می بینید:
51

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
52 53 54 55 56
* شما چند سال در مدرسه بوده اید؟
* چه زمانی در یک شرکت کار کرده اید؟
* در آن شرکت دقیقا چه کارهای را انجام داده اید؟ وظایف شما چه بود؟
* کجا کار کرده اید؟ نام شرکتی که در آن کار کرده اید چیست؟
* چند سال تحصیل دانشگاهی داشته اید؟ نام دانشگاهتان چیست؟
57

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
58
شما به رزومه نه تنها برای درخواست شغلی، بلکه در مشاوره های کاری نیز نیاز دارید.
59

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
60
در اینترنت سایت های زیادی وجود دارند که فرم های آماده شده برای رزومه دارند. به عنوان مثال در سایت اینترنتی [EuroPass](http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) میتوانید فرم های مختلفی را به 27 زبان مختلف بیابید. آنجا میتوانید رزومه خود را به صورت آنلاین بنویسید.
61

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
62
موارد مهم در یک رزومه، ساختار و قالب آن میباشد. روش عام و رایج در آلمان این است که رزومه در ابتدا با جدیدترین سابقه های کاری و یا با آخرین مدارک تحصیلی شروع شود. بسیاری از شرکت ها از شما خواهند خواست که در روزمه یک عکس از خود نیز بگذارید.
63

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
64
شما در اینجا یک نمونه ساده از یک رزومه را میبینید. دقت کنید که این رزومه تنها به عنوان مثال اینجا آورده شده است، و نباید به عنوان فرم رسمی استفاده شود.
65

Axel Dürkop's avatar
Axel Dürkop committed
66
![نمونه ای از یک رزومه](../abb/Lebenslauf_de.png)
67

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
68
## 3. گواهی ها و مدارک
69

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
70
در آلمان گواهی ها بسیار مهم هستند. به کمک این گواهی ها و مدارک، شرکت ها میتوانند راحت تر بفهمند که شما چه مهارت هایی دارید و چه کارهایی را بلدید.
71

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
72
گواهی ها انواع مختلف دارند:
73

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
74 75 76 77 78
* گواهی اتمام تحصیلات مدرسه ای
* گواهی کارآموزی فنی و حرفه ای
* گواهی اتمام تحصیلات دانشگاهی
* گواهی کارآموزی تحصیلی
* گواهی سابقه کاری در یک شرکت
79

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
80
دقت کنید که در درخواست شغلی اصل مدارک و گواهی های خود را نفرستید، و فقط کپی آنها را بفرستید.
81

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
82
وقتی شما گواهی ها و مدارکی دارید که برای خارج از آلمان است، مهم است که آنها را در صورت لزوم ترجمه کرده و تایید رسمیت کنید.
83

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
84
گر شما گواهی و یا مدرکی ندارید، تجربیات کاری و تحصیلی خود را در رزومه به صورت دقیق یادداشت کنید.
85

86
## کمک در تشکیل درخواست شغلی
87

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
88
اگر شما در یک اداره کار و یا مرکز کاریابی ثبت نام باشید، راه های مختلفی برای کمک گرفتن در تشکیل درخواست شغلی دارید. به عنوان مثال میتوانید در دوره آموزشی درخواست شغلی شرکت کنید.
89

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
90
ادارات کار و مراکز کاریابی هزینه دوره های آموزشی درخواست شغلی را میپردازند. برای این کار شما باید یک سری مشخصات خاص را داشته باشید.
91

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
92
شما همچنین میتوانید با مراجعه به مراکز مشاوره مهاجران بزرگسالان و یا مشاورین تحصیلی اطلاعات بیشتر در این موضوع بگیرید.
93

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
94 95
### اطلاعات بیشتر

96
* [اداره های کار چه وظایفی دارند؟](../agenturen/was-machen-die-agenturen-fuer-arbeit.md)
Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
97
* [تائید و قبول مدرک چیست؟](../wege/was-ist-anerkennung.md)
98
* [کجا می توانم امکانات راهنمایی و پروژه ها را پیدا کنم؟](../finden/wo-finde-ich-beratungsangebote-und-projekte.md)
Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
99

Crowdin Systemuser's avatar
Crowdin Systemuser committed
100
به روز شده در 15.10.2016